Magazin Online de cărți

Propunere manuscrise

Materialele se prezintă culese pe calculator cu toate semnele diacritice.

Formatul manuscrisului va fi A4.

Fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman (TNR), cu dimensiunea de 12 puncte.

Spaţierea între rânduri: textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii, fără spațiu între paragrafe.

Alinierea textului în cadrul paragrafelor: textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justify, Ctrl + J).

Primul rând al fiecărui paragraf va fi aliniat cu Tab, niciodată cu Space.

Titlurile capitolelor vor avea dimensiunea 16 și fi centrate (Ctrl + E) și îngroșate cu bold. Fiecare capitol începe pe o pagină nouă.

Titlurile subcapitolelor vor fi aliniate ca primul rând al fiecărui paragraf, vor avea dimensiunea 14 și vor fi îngroșate cubold. După titlurile de capitol sau de subcapitol nu se pune punct. Excepţie fac titlurile urmate de subtitluri (de ex.: Romantismul. O incursiune în lirica pașoptistă).

Citatele mai mici de trei rânduri se pun între ghilimele. Citatele care depășesc trei rânduri vor fi retrase la dreapta, fără alineat, cu font de 10, cu o spațiere între rânduri de 1,25 și despărțite de textul principal printr-un rând alb(Enter) înainte și după ele. De exemplu:

Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri. Acesta este un citat retras la dreapta care are peste trei rânduri.

Lipsa unui fragment dintr-un citat va fi marcată prin trei puncte între paranteze pătrate. De exemplu: Acesta este un din […] lipsește ceva.

Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul volumului.

Cuvintele străine (cu excepția numelor proprii) inserate în text se vor culege italic. La scrierea unor cuvinte în alte limbi decât româna se recomandă respectarea normelor academice din țara respectivă. În cazul limbii engleze se recomandă Dicţionarul Enciclopedic Webster sau dicţionarul limbii engleze editat de Oxford University Press.

Tot cu italice se vor scrie numele revistelor și ziarelor, precum și titlurile cărților. Titlurile capitolelor, articolelor sau poeziilor se vor scrie între ghilimele. De exemplu: Poezia „Lacustră” din volumul Plumb de George Bacovia.

Notele de subsol (sau de picior) se numerotează unitar pentru tot manuscrisul (1, 2, 3 … n). Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective. Ordinea datelor din notele de subsol este următoarea: Prenumele, Numele autorului, Titlul lucrării (scris italic), volumul (dacă este cazul), Oraşul, Editura, anul, pagina (p.) sau paginile (pp.). Pentru titlurile de capitole din volume colective sau pentru articolele de revistă se va folosi următoarea notație: Prenumele, Numele autorului, „Titlul capitolului/articolului” (cu ghilimele), în Revista/Volumul colectiv (cu italice), anul, numărul, pagina (p.) sau paginile (pp.).

De exemplu:

Ion Popescu, Titlul cărții, Orașul, Editura, Anul, pagina.

Mircea Martin, Radicalitate și Nuanță, Bucureşti, Tracus Arte, 2015, pp. 55.

Ion Popescu, „Articol”, în Revista, anul X, numărul Y, luna, anul apariției, pagina (p.)/paginile (pp.).

Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare, se procedează în felul următor:

– când se face imediat sub prima menţionare a lucrării, se înlocuieşte cu Ibidem, adăugându-se doar pagina;

– când apare mai departe, după alţi autori, se dă numele autorului, iar titlul lucrării şi celelalte date despre ea se înlocuiesc cu op. cit.;

– când autorul apare cu mai multe lucrări care nu se reiau imediat, ci după alte note, se trece numele autorului, titlul lucrării (eventual prescurtat şi continuat de …), apoi pagina.

– la aceeaşi notă, când un autor e trecut cu mai multe lucrări, numele lui se înlocuieşte cu Idem.

De exemplu:

1. Ion Popescu, O carte, Bucureşti, Tracus Arte, 2016, p. 31.

2. Paul Georgescu, Altă carte, Bucureşti, Tracus Arte, 2014, p. 53;

3. Idem, O carte nouă, Bucureşti, Tracus Arte, 2013, p. 129.

4. Marin Ionescu, Cartea, Bucureşti, Tracus Arte, p. 34.

5. Ion Popescu, op. cit., p. 40.

6. Ibidem, p. 45.

Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării, după anexe. Lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor; când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare, regula privitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume. Titlul lucrării se scrie exact cum este tipărit în publicaţia citată.

Exemple de scriere a bibliografiei:

Popescu, Ion, Titlul cărții, Orașul, Editura, Anul.

Popescu, Ion & Georgescu, Paul, Titlul cărții, Orașul, Editura, Anul.

Popescu, Ion, „Articol”, în Revistă, anul X, numărul Y, luna, anul apariției, pagina/paginile (p./pp.).

Popescu, Ion, „Articol din volum”, în Georgescu, Paul (ed.), Numele volumului colectiv, Orașul, Editura, Anul, pagina/paginile articolului (p./pp.).

Redacția editurii își rezervă dreptul de a răspunde doar solicitărilor editoriale pe care le consideră publicabile. Dacă, de la data trimiterii manuscrisului electronic, nu primiți în trei săptămâni un răspuns, înseamnă că nu este posibilă o colaborare între dumneavoastră și Editura Tracus Arte.